Stine Sofies Stiftelse i Finnmark

I september reiser Stine Sofies Stiftelse til Finnmark for å spre kunnskap, informasjon og inspirasjon til barn, voksne, politikere og befolkningen generelt. 

– Vi skal besøke mange byer og tettsteder for å skape oppmerksomhet rundt vold og overgrep mot barn, forteller Ada Sofie Austegard.

Stine Sofies Stiftelse jobber med å avdekke og forebygge vold og overgrep mot barn, ivareta de voldsutsatte barna og styrke deres rettigheter.

- Selv om vi holder til lengst sør i Norge jobber vi nasjonalt, og det er kanskje ikke alle klar over, forklarer Ada Sofie.


Skal snakke med over 7000 barn og unge

Fra 5. til 22. september skal hun og flere kollegaer kjøre Finnmark på tvers, fra Alta i vest til Kirkenes i øst. På veien skal de besøke rundt 50 barne- og ungdomsskoler og snakke med over 7000 elever.

- Vi trenger mer åpenhet om vold og overgrep for å kunne forebygge og avdekke flere tilfeller. Derfor er det viktig å spre informasjon om tematikken, fortelle barn om hva som er lov og ikke lov, og gi voksne mer kunnskap om hva de skal se etter og hva de skal gjøre, forklarer Ada Sofie som, sammen med stiftelsen, har jobbet med å undervise barn og voksne i om lag 20 år.


Tilbyr gratis tiltak til kommunene

Det andre målet med turen er å treffe politikere og ledelse i kommunene, samt andre aktører som også jobber med tematikken.

- Vi tilbyr konkrete nasjonale tiltak som vi ønsker at kommunene skal vite om, og benytte seg av. Mange av dem er gratis, understreker Ada Sofie.

Prosjektene Stine Sofie Foreldrepakke og Stine Sofie Barnehagepakke tilbyr blant annet opplæring på helsestasjoner, sykehus og til ansatte i barnehager. Stine Sofie Senteret i Grimstad er et gratis tilbud for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Årlig tar senteret imot rundt 500 barn årlig, og målet er å øke antallet til 1000 barn.

- Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter og et tilbud for familier og barn som er utsatt for vold eller overgrep. Det er ingen kostnad knyttet til reise eller opphold for verken kommunene eller familiene, opplyser Ada Sofie.

Vi håper, når disse ukene er ferdig, at flere kommuner kjenner til og vil benytte seg av tilbudene våre.


Åpne foredrag for publikum

I 11 byer skal Ada Sofie også holde åpne foredrag for publikum. Her vil hun fortelle historien bak opprettelsen av Stine Sofies Stiftelse og om arbeidet for en barndom uten vold og overgrep gjennom over 20 år.

- Selv om det er en dyster tematikk, vil ikke foredraget være dystert. Jeg ønsker å opplyse og å gi inspirasjon og mening til dem som kommer. Jeg vet at vi har mange støttespillere i nord, og jeg gleder meg til å kunne treffe mange av dem.

Les mer om de åpne foredragene her.

I de største byene, Alta og Hammerfest, har påmeldingen gått så det suser, men det er fortsatt flere plasser igjen i alle de 11 byene.

- Jeg ser virkelig frem til tre uker i vakre Finnmark og håper jeg får litt fritid til å utforske naturen og det Finnmark har å tilby, avslutter en spent Ada Sofie.