Stine Sofie Foreldrepakke: nasjonal erfaringskonferanse 8.- 9. juni 2023

Har du et særskilt ansvar for å ta i bruk Stine Sofie Foreldrepakke på din arbeidsplass? Vi inviterer alle ressurspersoner til en egen erfaringskonferanse 8. - 9. juni på Gardermoen!

Meld deg på her.

Å jobbe på en ny måte på en arbeidsplass tar tid. Det krever forankring, ressurser og iblant en stor porsjon tålmodighet. Av og til må du kanskje justerer eksisterende rutiner. Andre ganger må du gjerne lage en helt ny prosedyre. Og ikke minst må du øve - øve - øve.

Delta på nasjonal erfaringskonferanse og få ny kunnskap av fagpersoner, del erfaringer med andre og bli inspirert til hvordan du kan implementere Stine Sofie Foreldrepakke fullt ut på din arbeidsplass.


Meld deg på og bli med på et spennende program:

Påmelding inkluderer program fra lunsj til lunsj samt, mat og middag på kvelden

Meld deg på her!


Hva innebærer det å være ressursperson?
Vi ønsker at Stine Sofie Foreldrepakke skal være tilgjengelig og brukervennlig for kommende og nybakte foreldre. Til denne oppgaven trenger vi gode ambassadører. Derfor ønsker vi å ha ressurspersoner i hver kommune og på sykehusene. 


Å være en ressursperson vil innebære: 

  • Ha oversikt over materialet og bestille nytt ved behov. 
  • Engasjere og motivere kolleger, som vil bidra til lokal implementering av Foreldrepakken som en del av enhetens rutiner og daglige praksis
  • Sørge for at nyansatte får informasjon og opplæring
  • Ta kontakt dersom de ser forbedringspotensialer eller har gode tips om bruk til andre kommuner/ enheter

Det er fint om ressurspersonene har ulik bakgrunn; for eksempel jordmor, helsesykepleier, barnepleier eller barnesykepleier.

Vi kan tilby

  • opplæring og veiledning til komme i gang med Stine Sofie Foreldrepakke
  • bistå med utarbeidelse av lokale prosedyrer på syekehus eller helsestasjon
  • telefonveiledning ved behov
  • årlig nasjonal inspirasjonssamlinger for oppdateringer og erfaringsutveksling (kun forbeholdt ressurspersoner)
  • bistand til å få voldsforebygging av de minste inn på kommunale handlingsplaner mot vold og overgrep

Vil du vite mer?
Ta kontakt på foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no