Ekspertråd fra ungdom til statsråder

Voksne må ta barn og ungdom på alvor, mye tidligere. Man må ikke la ting gå for langt før man reagerer. Dette var ett av de viktigste rådet representanter fra både Barne- og familiedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet fikk, da de nylig var på besøk hos Stine Sofies Stiftelse for å få innspill fra vårt ekspertpanel.

Trine Fagervik, Barne- og familiedepartementet, Geir Indrefjord, justisdepartementet, Endre Bendixen, juridisks Stine Sofies Stiftelse, Kristin Stokke, Stine Sofies Stiftelse, Kari Framnes, BUFDIR, Hilde Marit Knotten, justisdepartementet, Anne Katrine Galand, BUFDIR Stine Sofies Stiftelse

Nylig fikk statssekretærene Trine Fagervik fra Barne- og familiedepartementet og Geir Indrefjord fra Justis- og beredskapsdepartementet, råd fra ungdommene i vårt ekspertpanel, om ulike elementer i regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner. De besøkte Stine Sofies Stiftelse sammen med Hilde Marit Knotten fra justisdepartementet, Anne Katrine Galand og Kari Framnes fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, fikk råd fra ungdommene om ulike elementer i regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner. 

Ekspertpanelet til Stine Sofies Stiftelse består av fem ungdommer som alle har hatt et opphold på Stine Sofie Senteret. Ungdommene møtes jevnlig og gir viktige innspill i utvikling og kvalitetssikring av arbeidet i hele stiftelsen.

Voksne må spørre og tåle det barna forteller

Det var også viktig å få innspill til hvilken hjelp barn og ungdom som er utsatt for vold og overgrep trenger, og hvilke erfaringer de har med ulike hjelpetjenester.

- Ungdommene ga engasjerte og kloke innspill som politikere og byråkrater kan bruke i sitt videre arbeid med denne viktige planen, forteller faglig leder Kristin.  Jeg er stolt over at ungdommene bruker sine dyrekjøpte erfaringer for å hjelpe andre barn, legger hun til.


Ungdommene oppfordrer voksne til å være nysgjerrig og spørre. De ønsker at man generelt skal snakke mer om vold og overgrep, slik at barna kan være trygge på at voksne tåler å høre det barna forteller.

De besøkende fikk omvisning på Stine Sofie Senteret.


Skolen må ta mer ansvar

Ekspertpanelet oppfordrer også skolene til å ta mer ansvar for å forebygge og avdekke vold og overgrep. De ønsker at lærere og voksne generelt markerer tydelig at det ikke er greit å fleipe om vold og overgrep, da dette oppleves vondt for de som er utsatt. Dette kan føre til at man ikke tørr å si ifra og man blir redd for å ikke bli trodd. 


Fleksibelt hjelpetilbud

-Vi synes også det er viktig at ungdom fremhever at de trenger fleksibilitet og mulighet til å kunne påvirke hvilke hjelpetiltak de mottar. Jeg er spesielt glad for at ungdommene snakker varmt om betydningen av tilbudet de har fått på Stine Sofie senteret, sier Kristin.

-Nå håper vi politikere og fagfolk tar med seg de viktige innspillene de har fått fra ekspertpanelet, og bruker disse som utgangspunkt for å se barn og unges perspektiv i deres praktiske, politiske prioriteringer, avslutter Kristin.