De voldsutsatte barna vil gjerne fortelle. Tør du å spørre?

Mange barnehageansatte unnlater å samtale med barn om voldserfaringer. Konsekvenser er at barn ikke får nødvendig hjelp tidsnok. Ansattes handlingskompetanse spiller en avgjørende rolle.

Våre foredragsholdere, Ole-Morten og Harald.

Det regjeringsutnevnte Barnevoldsutvalget forteller i Svikt og Svik (NOU 2017:12) at kunnskapen hos voksne om vold og overgrep mot barn, og konsekvensene av dette, må heves (s. 15). Denne tematikken har historisk sett vært nedprioritert på barnefaglige utdannelser, og følgelig føler mange barnehageansatte på både berøringsangst og handlingslammelse. Mange barnehageansatte spør om og er usikker på hva de skal se etter for å avdekke vold eller overgrep.

Det er et helt forståelig spørsmål mener Ole Morten Mouridsen som er foredragsholder i Stine Sofies Stiftelse.

- Barnehageansatte trenger riktignok kunnskap, men i tillegg trengs handlingskompetanse. I det begrepet legger vi mot, holdninger, tro på systemet og støtte i organisasjonen, forteller Ole Morten.

Forskning viser at det er vanskelig å avdekke vold og overgrep blant barn uten å spørre, fordi det
finnes få entydige tegn eller symptomer som kan sies å være uttrykk for overgrep. Å tolke barns
symptomer er komplisert, fordi et tegn kan bety flere ting. Derfor er det viktig at de som møter
voldsutsatte i jobben sin, tør å snakke om vold og overgrep.

I over ti år har Stine Sofies Stiftelse holdt foredrag for barnehageansatte om vold og overgrep, og de gjør dette fremdeles. Foredraget tar for seg situasjonen på vold og overgrep i Norge i dag, hva man kan se etter av tegn, hvorfor er det så viktig med tidlig innsats, konsekvenser i et livsløpsperspektiv, og ikke minst, hvordan man kan samtale med barn og unge om vold og overgrep.

- Vi får tilbakemeldinger fra barnehageansatte at foredraget er noe av de mest konkrete og nyttige de noen gang har deltatt på, sier Harald Dean, som også reiser land og strand rundt og foreleser om tematikken på vegne av stiftelsen.

- Vi bruker et direkte språk, og modellerer hvordan en kan samtale med barn om denne sensitive tematikken, sier han.

Ole Morten og Harald ser frem til et nytt år på reise, for å bidra til en barndom uten vold og overgrep. De jobber modig, kompromissløst og er alltid på barnas side. Foredraget kan bestilles her.

(Artikkelen sto opprinnelig på trykk på barnehage.no)