Skal sørge for bedre oppfølging og ivaretagelse

Nå går startskuddet for piloten til Stine Sofie Hverdagspakke, en modell som skal støtte kommunene i å gi koordinert og helhetlig hjelp til voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner. Målet er å styrke barn og voksnes motstandskraft i hverdagen, og gi dem bedre kjennskap til egne rettigheter.

Helene og teamet har utviklet en rettighetssekk som skal lære voksne og barn mer om hvilke rettigheter de har.

I pilot

Å bli utsatt for vold eller overgrep påvirker ikke bare det utsatte barnet, det kan også påvirke hverdagen og få konsekvenser for resten av familien. Mange kommuner er gode på å ivareta og følge opp voldsutsatte barn og familier. Dessverre viser rapporter og forskning at mange barn ikke alltid får den hjelpen de trenger.

­– Her på Stine Sofie Senteret har vi møtt mange familier som forteller at de får ulik grad av oppfølging, og det ønsker vi å gjøre noe med, forteller prosjektleder Helene Kløcker.

I to år har Helene og teamet jobbet med prosjektet Stine Sofie Hverdagspakke.

– Vi har snakket med barn som er utsatt for vold eller overgrep, deres trygge foreldre og omsorgspersoner, og vi har snakket med hjelpere dere ute. Nå vet vi mer om hva voldutsatte barn og deres familier trenger for at livet og hverdagen skal bli lettere for dem.

Med prosjektet er målet å gi voldsutsatte barn en bedre mulighet til å klare livet der de bor, og gi dem håp om en god hverdag etter volden er avdekket.

– Og endelig er vi klare til å teste dette ut! Fire kommuner i Norge er med, og nå skal vi teste ut opplegget frem til 2023. Dette blir så spennende!


Barn får lære om egne rettigheter

Prosjektet består av flere ulike tiltak og faser. Først vil de voldsutsatte barna og deres familier komme på ordinært opphold her på Stine Sofie Senteret, hvor fokus er kurs, mestring, lek og læring.

– De skal få lære om triggere, følelser og hvordan hjernen fungerer. Dette er opplegg som alle familier som kommer til Stine Sofie Senteret får. I tillegg skal både barn og voksne lære mer om hvilke rettigheter de har gjennom det vi kaller rettighetssekken.


Skal teste ut hverdagskoordinator i kommunen

En av tilbakemeldingene vi har fått fra dem vi har snakket med, er at det er vanskelig å få oversikt over systemet, både for hjelpeapparatet og for familiene selv. Derfor skal vi teste ute det vi kaller en hverdagskoordinator i kommunen.

– Etter oppholdet her på senteret vil denne hverdagskoordinatoren følge opp de enkelte familiene, støtte og tilrettelegge for god hjelp der de bor, forklarer Helene.

En hverdagskoordinator er etablert i kommunene Bodø, Kristiansand, Lillesand og Arendal. Hele Stine Sofie Hverdagspakke skal testes ut helt frem til 2023.

– Vi er veldig spente og gleder oss til å starte denne piloten som vi har jobbet med så lenge, avslutter Helene.

Les mer om Stine Sofie Hverdagspakke her