Barnerettsprisen 2021 til anerkjent barnepsykolog

– Han har vært barnas megafon i det offentlige rom. Slik ble barnepsykolog Magne Raundalen titulert mandag da han mottok Stine Sofies Barnerettspris 2021.

Generalsekretær, Ada Sofie Austegard, sammen med prisvinner Magne Raundalen og styreleder i stiftelsen, Audun Myhre.

Stine Sofies Barnerettspris deles ut til en person, gruppe eller organisasjon som på en fremragende måte arbeider for en barndom uten vold og overgrep. Prisen er oppkalt etter Stine Sofie, som 8 år gammel ble voldtatt og drept, 19. mai 2000. Tidligere mottakere er tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, pensjonert helsesøster Solveig Ude, Kripos-etterforsker Kåre Svang og forelderen som oppdaget nettovergrep mot eget barn, og meldte fra til politiet, som opprettet operasjon Dark Room.

Mandag 6. september ble prisen delt ut for femte gang. Denne gangen til barnepsykolog Magne Raundalen.

– Raundalen er en svært engasjert fagperson som ikke gir seg i kampen for en bedre hverdag for barn i kriser. I mange tiår har han fremmet barns troverdighet som sannhetsvitner om eget liv, og er blant Norges viktigste talspersoner for barn med traumer, forteller Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.


Barnas stemme

Styreleder Audun Myhre delte ut prisen på Stine Sofie Senteret i Grimstad. Slik beskriver han prisvinneren:

– Han har i sine år som spesialist i klinisk psykologi for barn vært en svært engasjert og toneangivende fagperson. Selv mange år etter oppnådd pensjonsalder har han vært sterkt engasjert i barns premisser og levevilkår i dagens Norge, og jobbet for de voldsutsatte barna med uforminsket styrke.

– Denne barnerettsprisen mottar han for alt som er gjort for å ivareta de minste som lett blir usynlige i samfunnet. De er helt avhengige av personer som Magne som ser dem, og blir deres stemme, sier han.

– Magne har vært barnas megafon i det offentlige rom. Det er med stor ydmykhet og takknemlighet vi deler ut denne prisen til ham, sier Ada Sofie Austegard.

Prisen ble delt ut i forbindelse med markeringen av at Stine Sofie Senteret fyller 5 år. Siden åpningen i 2016 har senteret, som er verdens første kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn, tatt imot nærmere 1 500 barn og unge.