Barnerettspris til Tor-Aksel Busch

– Vi har hatt verdens beste riksadvokat for barn! Det var beskjeden da tidligere riksadvokat, Tor-Aksel Busch, tirsdag mottok Stine Sofies Barnerettspris 2020.

Audun Myhre, Tor-Aksel Busch og Ada Sofie Austegard

Tor-Aksel Busch

Stine Sofies Barnerettspris deles ut til en person, gruppe eller organisasjon som på en fremragende måte arbeider for en barndom uten vold og overgrep. Prisen er oppkalt etter Stine Sofie, som 8 år gammel ble voldtatt og drept, 19. mai 2020. Tidligere mottakere er pensjonert helsesøster Solveig Ude,

Kripos-etterforsker Kåre Svang og forelderen som oppdaget nettovergrep mot eget barn, og meldte fra til politiet, som opprettet operasjon Dark Room.

12. mai ble prisen delt ut for fjerde gang. Denne gangen til tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch.

– Busch har brukt de siste tiårene til å styrke voldsutsatte barn, pårørende og etterlattes rettigheter. Han har alltid satt de mest sårbare først, og vært en uvurderlig forkjemper for volds- og overgrepsutsatte barn. Det er med stor ydmykhet og takknemlighet vi deler ut denne prisen, forteller Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.


Prioritert de viktigste sakene

Styreleder Audun Myhre delte ut prisen på Stine Sofie Senteret i Grimstad. Slik beskriver han prisvinneren:

– Han har i sine år som riksadvokat vært involvert i alle de store kriminalsakene. Denne barnerettsprisen mottar han for alt som er gjort for å ivareta de minste som lett blir usynlige i samfunnet og som er helt avhengige av at noen ser deres sak og ivaretar deres rettssikkerhet.

I 22 år som riksadvokat har Busch prioritert saker som gjelder vold og overgrep mot barn. Mange husker saken om 8 år gamle Christoffer Kihle Gjerstad, som ble mishandlet og til slutt drept.

– Christoffer-saken er et godt eksempel på hvordan en offensiv riksadvokat kan bidra i en enkeltsak, men også til å utvikle strafferettspleien. Etter klage fra Stine Sofies Stiftelse over henleggelse, beordret riksadvokaten ytterligere etterforskning og senere tiltale i saken.


Verdens beste riksadvokat for barn

Da Aftenposten takket av Tor-Aksel Busch, brukte avisen overskriften: Et lykkelig liv i elendighet. Den ga inspirasjon til Myhres tale.

– I dag sier vi her i Stine Sofies Stiftelse: Du har bidradd til at små mennesker som er i elendighet, kan få et lykkelig liv.

Han får støtte fra Ada Sofie Austegard:

– Vi har hatt verdens beste riksadvokat for barn!

.

Tor-Aksel Busch, med følge, fikk omvisning på Stine Sofie Senteret.

Hør Ada Sofie i samtale med Tor-Aksel Busch, etter utdelingen av prisen. Hvordan var hans barndom? Hvordan var veien til å bli riksadvokat, og hva tenker han om å ha mottatt denne prisen: