Barneombudet og LO på besøk!

Barneombud Inga Bejer Engh og LOs arbeidsgruppe for barn og unge besøkte Stine Sofies Stiftelse og Stine Sofie Senteret under Arendalsuka. De fikk presentert de nye tiltakene – og en status for senteret.

Barneombud Inga Bejer Engh og Ada Sofie Austegard Eva Kvelland

Travle, spennende og viktige dager på Arendalsuka er snart over. Vi har lansert Stine Sofie Foreldrepakke, med 300 mennesker i salen, møtt hundrevis av mennesker på stand og deltatt i viktige debatter. Men uka i Arendal byr også på muligheter for besøk hos oss i Grimstad. Onsdag kom barneombud Inga Bejer Engh.

– Jeg er veldig imponert! Dette er hundre ganger bedre enn jeg hadde trodd. Det skal dere ha all ære for, sa hun på slutten av besøket.

Bejer Engh møtte også noen av barna som var på opphold på Stine Sofie Senteret denne uka.

– Det virker som de føler seg veldig hjemme. Det gir meg en god følelse. Dere gjør en viktig og god jobb for barn som kanskje er i en litt vanskelig livsfase. Jeg kan bidra med å spre budskapet om å viktig det er å ivareta barn som er utsatt for vold og overgrep.


Vil forebygge og avdekke

I tillegg til senteret fikk besøket også presentert de nye store tiltakene som skal forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. Ada Sofie Austegard inviterte Bejer Engh til et samarbeid.

– Jeg vil høre mest mulig om alle gode tiltak, og vil også høre fra dere, slo hun fast!

– Dette er fantastisk! Å ha Barneombudet med på laget er veldig viktig for at vi kan fortsette det viktige arbeidet for en barndom uten vold og overgrep, sa en fornøyd Austegard.


LO fikk informasjon om tilbudet

Torsdag kom LOs arbeidsgruppe for barn og unge på besøk. I likhet med Barneombudet fikk de både se senteret og ble oppdatert på de nye tiltakene til stiftelsen.

– Denne type besøk er viktig for oss. Vi trenger å få ut informasjonen, og sørge for at de som har påvirkning på samfunnet vet hvor viktig det er å både forebygge, avdekke og ivareta, forklarer Austegard.

Øverst f.v.: Inger Karseth (FO), Øystein Nilsen (LO), Malin van Der Hagen (Stine Sofie Stiftelse), John Are Jonassen (Stine Sofies Stiftelse), Mimmi Kvisvik (leder av FO), Ada Sofie Austegard (Stine Sofies Stiftelse) og Kristin Sæter (LO, leder av arbeidsgruppe for barn og unge).