Stine Sofies Stiftelse på Arendalsuka

Gjennom ulike arrangementer, håper vi å opplyse, debattere og sette dagsorden under Arendalsuka. Bli med på våre arrangementer og møt våre fagpersoner på stand.

Interessant og opplysende program under Arendalsuka

Vi ser frem til å rette søkelyset mot ulike aspekter knyttet til vold og overgrep mot barn.

Gjennom ulike arrangementer, håper vi å opplyse, debattere og sette dagsorden.


HJELPEINSTANS-FATIGUE: KAN ÉN ENKELT KOORDINATOR HJELPE EN HEL FAMILIE?

«Jeg er så inderlig lei av å fortelle historien min om igjen og om igjen».

Når barn eller unge opplever vold eller overgrep, påvirker dette hele familien. Etterpå skal livet i familien etableres på ny på hjemstedet. For mange familier innebærer dette utallige møter med en rekke hjelpeinstanser i én og samme kommune.

Deres erfaringer er at instansene vet ikke om hverandre, snakker ikke med hverandre og følger ikke hverandres tiltak opp. Resultatet er at familien opplever at den ikke får den hjelpen som den har behov for - og som den kanskje kan ha rett på.

På dette arrangementet deler vi våre erfaringer fra utprøvingen av rollen som Hverdagskoordinator, en koordinerende rolle som tett på barna, familiene og tjenestene i deres hjemkommune.

Sted: Arendal Bibliotek.

Tid: 17. august kl. 09.00-09.45

Se mer informasjon om arrangementet på Arendalsuka.no


KAN FORELDRE STOPPE UNGDOMMEN UTEN VOLD?

En samtale om foreldreskap og psykisk vold i ungdomstiden.

Det er ikke alltid lett å beholde roen med en vilter to-åring på vei vekk i folkemengden. Men en viljesterk og temperamentsfull 15-åring på vei vekk til fest, byr på minst like mange utfordringer.

Når ungdommen ikke vil bidra inn i familiefellesskapet, ikke la seg veilede eller begrense, er det vanskelig å være mor eller far. Hva gjør man da i situasjoner der barn ikke gjør som foreldrene vil?

Til å drøfte disse spørsmålene har vi ekspertene Peder Kjøs (psykolog og programleder), Stein Erik Ulvund (professor dr.philos, emeritus, UiO) og , Stein Erik Ulvund og Gertrud Sofie Hafstad (psykolog og forsker, NKVTS). Ordstyrer er Inga Marte Torkildsen, Stine Sofies Stiftelse.

Sted: Arendal Bibliotek.

Tid: 17. august kl. 10.30-11.15.

Se mer informasjon om arrangementet på Arendalsuka.no


SAMVÆR ETTER VOLD: HVORDAN GJØRE DET UTRYGGE TRYGGERE?

Kan et barn som har levd med en voldelig forelder oppnå et trygt samvær med voldsutøveren?

Vold i familien slutter ikke nødvendigvis ved et samslivsbrudd. For mange tar den bare nye former. Kontrollerende adferd, trusler, økonomisk vold og manglende vilje til å samarbeide blir en del av hverdagen. Den ene forelderen, som kanskje selv har blitt utsatt for volden, må beskytte barnet og seg selv. Samtidig skal forelderen være sterk - i møte med hjelpetjenester, rettsapparatet og til syvende og sist den som har utøvd volden. Resultatet er en mor eller far som er alene og sårbar, og et barn som risikerer å bli sendt på utrygge samvær uten beskyttelse mot ny vold.

I rapporten Barnas Havarikommisjon foreslår vi konkrete tiltak som sikrer en samværsordning som gjør barnet mindre sårbart og skadelidende.

Medarrangør: Wikborg Rein.

Sted: "Advokatlåven"

Tid: 17. august kl. 13.00-13.50.

Se mer informasjon om arrangementet på Arendalsuka.no


DIGITALE OVERGREP MOT BARN ØKER. HVORDAN BEDRES BARN OG UNGES TRYGGHET PÅ NETT?

Digitale overgrep mot barn øker. Hva kan gjøres? Er løsningen høyere aldersgrenser, bedre opplæring, strengere reguleringer eller mer etterforskning?

De fleste partiene på Stortinget har programfestet å jobbe for forebygging av vold og overgrep mot barn på internett. Forskningsrapporter viser imidlertid at seksualisert bildedeling, ulovlig porno og overgrep mot barn er et økende problem i Norge og i resten av verden.

Stiftelsen Barnevakten, Stine Sofie Stiftelse og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) inviterer til en bred debatt om barn og mediebruk, og hva politikerne har ansvar for å gjøre for å sikre ytringsfriheten og samtidig beskytte barn og unge mot skadelig innhold som blant annet ulovlig porno og nettovergrep.

Sted: På scenen på Kanalplassen.

Tid: 17. august kl. 15.00-16.00.

Se mer informasjon om arrangementet på Arendalsuka.no

Stand i Arendal sentrum

Hele uka finner du en rekke av våre fagfolk på stand nummer 113 i gågata (krysset Tollbodgaten og Friholmsgaten - rett ved fontenen).

Kom gjerne innom for en prat!

Du er også hjertelig velkommen til å delta på ett av våre arrangementer denne uka som omhandler tematikken vold og overgrep mot barn.