Det kan være vondt og vanskelig å tenke på, men spedbarn påføres vold. Og når det skjer, så er det oftest i affekt, og som en konsekvens av mye stress, lite søvn og mye barnegråt.


Tips til alle småbarnsforeldre

Krevende situsasjoner kan forebygges. Konkrete strategier for krevende situasjoner er en god start. Derfor har vi utviklet 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre.

Les våre 10 smarte tips her!
media

Dette er 10 viktige tema som som alle småbarnsforeldre kan møte. Disse skal brukes til viktige samtaler mellom foreldre og helsepersonell før, under og etter fødsel.

Målet er å styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet.

Se mamma-filmen her!
media

Involverer både mor og far

Det å bli foreldre er ikke en konkurranse i være best. Enten man er to eller alene, så er det lurt å spille på flere ressurser enn seg selv.

Tipsene retter seg til begge foreldrene. Er man to foreldre, så er begge like viktige. I dag blir man på et vis mamma og pappa på ulike tidspunkter.

Svangerskapsomsorgen kan ikke bare tilhøre mor – når barnet skal hjem til dem begge. Derfor er det viktig at også far er en del av svangerskapet.

Se pappa-filmen her!
media

En del av Stine Sofie Foreldrepakke

10 smarte tips er en del av Stine Sofie Foreldrepakke. Dette er et gratis informasjonsprogram til alle blivende og nybakte foreldre. Stine Sofie Foreldrepakke brukes i viktige samtaler mellom helsepersonell og foreldre på helsestasjoner og sykehus.

Programmet skal gi barn og foreldre en god start på det nye livet, og gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende.

Se film: Stine Sofie Foreldrepakke
media